Kontakt

WYDAWNICTWO NAUKOWE MEDICAL & HEALTH SCIENCES REVIEW
Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita”

Adres Redakcji: Al. Wojska Polskiego 78/17, 70-482 Szczecin
Adres email: redakcja@mhsr.pl
telefony:  +48 570 429 400 lub + 48 91 88 66 190
fax: +48 91 88 66 146
www.mhsr.pl