Lista Recenzentów w roku 2017

 

 1. dr Roman Bednarik – University of Eastern Finland, Kuopio (Finland)
 2. prof. dr hab. n. zdr Stanisława Bielecka – Grzela – Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polska)
 3. prof. nadzw. dr hab. Barbara Błaszczyk – Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (Polska)
 4. prof. Andrzej Bohatyrewicz – Szpital Kliniczny; Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu (Polska)
 5. prof. Jacek Brodowski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 6. dr Beata Brzostek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinie (Polska)
 7. prof. Wiesław Deptuła – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 8. dr Wioleta Dudzińska – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 9. prof. dr hab. n. med. Olga Fedorciv – Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Medyczny (Ukraina)
 10. prof. dr hab.. Kinga Flaga – Gieruszyńsa – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 11. dr Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (Polska)
 12. dr n. med. Bożena Gorzkowicz – Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polska)
 13. prof. Elżebieta Grochans – Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polska)
 14. prof. dr hab. n. med. Krystyna Honczarenko – Przykliniczna Poradnia Neurologiczna SPSK NR 1 w Szczecinie (Polska)
 15. dr. inż. Paweł Kasprowski – Politechnika Śląska w Gliwicach (Polska)
 16. prof. dr hab. n. med. Janis Kisis – Riga Stradins University (Łotwa)
 17. dr.hab. n. zdr. Ewa Kleszczewska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Szczecinie (Polska)
 18. prof. dr hab. n. med. Ludmila Klimackaya – Siberian State Aerospace University (Rosja)
 19. dr Katarzyna Kotarska – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 20. dr Artur Kotwas – Pomorski Uniwersytet Medyczny (Polska)
 21. Prof. dr hab. med Wojciech Kozubski – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Polska)
 22. dr hab. Joanna Kruk – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 23. prof. dr hab. n. med. Maria Laszczyńska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 24. dr Andrey Lukyanov – University College Zealand (Dania                )
 25. dr Joanna Łuczak – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie (Polska)
 26. dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 27. dr n. med. Monika Mak – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 28. prof. dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 29. dr hab. n. med. Artur Mierzecki – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 30. dr hab n. zdr Bożena Mroczek – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 31. prof. nadzw. Cezary Pakulski – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 32. prof. Andrzej Potemkowski – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 33. prof. Mariusz Ratajczak – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 34. dr n.med. Iwona Rotter – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 35. prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 36. dr Małgorzata Sadkowska-Todys – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie (Polska)
 37. prof. Agnieszka Samochowiec – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 38. prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Polska)
 39. dr Ram Shanmugam Professor – School of Health Administration (Texas)
 40. dr hab. Anna Skrzek prof. nadzw AWF – Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Polska)
 41. prof.dr hab. n. med. Ewa Stachowska – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (Polska)
 42. dr Loreta Strumylaitė – Lithuanian University of Health Sciences Kaunas (Litwa)
 43. prof. Katarzyna Sygit – Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 44. dr med. Andrzej Shpakov – Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały (Białoruś)
 45. dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (Polska)
 46. dr Jagoda Szymura – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (Polska)
 47. prof. zw. dr hab Ludmiła Waszkiewicz – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Polska)