Numer 1/2016

 

ksksksks

Artykuły do pobrania:

1.Marzanna Stanisławska, Agnieszka Salamon, Anna Jurczak, Małgorzata Starczewska, Elżbieta Grochans

Jakość usług medycznych świadczona w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
2.Katarzyna Augustyniuk, Joanna Knapik, Małgorzata Starczewska, Daria Schneider – Matyka, Anna Jurczak, Małgorzata Szkup

Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
3.Małgorzata Andryszczyk, Ewa Kleszczewska

Ocena działań prowadzona w ramach badań ewaluacyjnych„Programu Prozdrowotnego na lata 2013-2016” w suwalskiej PWSZ w latach 2014/2015 i 2015/2016

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
4.Patrycja Kłósek

Efektywność procesu redukcji masy ciała w zależności od poziomu odczuwanego stresu psychologicznego

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
5.Maria Grzegorczyk , Beata Karakiewicz

Jakość życia i przebieg readaptacji społeczneju pacjentów z bólem kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
6.Wioletta Pawlukowska, Monika Kowalczyk

Wpływ afazji na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
7.Aleksandra Czerw, Mariola Kowalska, Grażyna Dykowska, Rafał Szpakowski, Anna Staniszewska

The acceptance of a skin disease in patients with psoriasis, atopic dermatitis and common acne

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png