Numer 3/2015

 

Okładka_MHSR_nr 3

Artykuły do pobrania:

1. Katarzyna Fiedorowicz, Beata Karakiewicz

Komórki macierzyste w działalności badawczo-rozwojowej w medycynie i naukach o zdrowiu

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
2. Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Monika Mazik

Marketing szeptany jako forma promocji usług zdrowotnych

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
3. Michał Pardała, Anna Lubkowska

Zaburzenia równowagi i występowanie lęku przed upadkiem jako czynnik ograniczającyaktywność fizyczną osób starszych, podopiecznych Domu Pomocy Społecznej

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
4. Filip Sokala, Anna Lubkowska

Poziom kompetencji przedsionkowo proprioceptywnych u dzieci z ryzykiem wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
5. Mariola Głowacka, Marta Bażydło, Beata Haor, Anna Jurczak, Elżbieta Grochans, Beata Karakiewicz, Iwona Radlińska,Łukasz Radlinski

The legal basis for practising the nursing profession in Poland

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
6. Iwona Radlińska, Marta Bażydło, Beata Karakiewicz

Prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie w prawie międzynarodowym

 symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png