Odpowiedzialność

  • Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
  • Reklamy leków sprzedawanych na receptę skierowane są tylko do lekarzy, którzy mają niezbędne uprawnienia do ich przepisywania.
  • Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma lub interesem wydawcy.