Prawa autorskie (copyright)

  • Praca zakwalifikowana do druku w kwartalniku staje się własnością  MEDICAL& HEALTH SCIENCES REVIEW.
  • Autorskie prawa majątkowe  zostają przeniesione na Wydawcę.
  • Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części artykułu bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione.
  • Za wydrukowane prace nie przewiduje się honorariów autorskich.