Recenzja prac

1. Każda praca jest recenzowana  przez dwóch wybranych przez Redakcję recenzentów, przy czym recenzenci nie znają nazwisk autorów, ani też ośrodka, z którego praca pochodzi. Nie ujawniamy także nazwisk recenzentów autorom prac. Redakcja zapoznaje Autorów z tekstem recenzji.

2. Recenzent kwalifikuje pracę jako:

  • nadającą się do druku bez dokonywania poprawek,
  • nadającą się do druku po dokonaniu poprawek według wskazówek Recenzenta, bez konieczności ponownej recenzji,
  • nadającą się do druku po jej przeredagowaniu zgodnie z uwagami Recenzenta i po ponownej recenzji pracy,
  • nie nadającą się do druku.

3. Zmiany w pracy naniesione po recenzji należy oznaczyć czerwonym kolorem.

4. Praca może być również odesłana Autorom z prośbą o dostosowanie do wymogów redakcyjnych. Korekty należy zwrócić w ciągu 7 dni od daty wysłania z redakcji.

5. Autor ma obowiązek wykazania (w ramach Piśmiennictwa przesyłanej pracy), że zna dorobek czasopisma, do którego kieruje swój artykuł.

6. Próbny wydruk pracy („szczotka”) będzie wysłany do Autora korespondencyjnego, celem dokonania ostatecznej korekty, z prośbą o odesłanie go do Redakcji w ciągu pięciu dni. Uwzględniane będą tylko minimalne korekty dotyczące głównie błędów drukarskich.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących stylistyki, mianownictwa i skrótów – bez uzgodnienia z Autorem.