Numer 4/2016

Okładka 4

Artykuły do pobrania:

1. Aleksandra Kroll 

Utility of eye-tracking methodology in health science research

symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
2.Dorota Branecka-Woźniak, Beata Dopierała, Anna Jurczak, Przemysław Ciepiela, Elżbieta Grochans

Wiedza pielęgniarek dotycząca wykorzystania i pielęgnacji dostępu naczyniowego typu port 

symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
3.Karolina Skonieczna-Żydecka, Bartosz Rudnicki, Tomasz Nogal, Hanna Wiśniewska, Beata Karakiewicz, Grażyna Adler

Genetic outline of autism spectrum disorders (ASD) – part I. Genetic diversity and syndromic ASD

symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
4.Karolina Skonieczna-Żydecka, Bartosz Rudnicki, Tomasz Nogal, Hanna Wiśniewska, Beata Karakiewicz, Grażyna Adler

Genetic outline of autism spectrum disorders (ASD) – part II. Neuro- and immunogenetics

symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
5. Judyta Staszewska, Paulina Zabielska, Artur Kotwas

Charakterystyka dostępności do usług kosmetycznych osób zamieszkujących gminy wiejskie  i gminę miejską województwa pomorskiego

symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
6. Beata Karakiewicz, Mariola Głowacka, Marta Bażydło, Andrzej Klim, Anna Jurczak, Elżbieta Grochans

Training of nurses and midwives in Poland and the system of accreditation

7. Monika Paszkiewicz, Tomasz Osman

„PROGRESSUS – projekt obywatelskiego wsparcia tworzenia/zmian lokalnych polityk senioralnych  wobec osób 60+ realizowanych na obszarze Metropolii Szczecińskiej” – założenia i rezultaty    

symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png
symbol-format-pliku-pdf_318-45828.png