Zakres tematyczny publikowanych prac

ZASADY PUBLIKACJI PRAC w M&HSR Medical and Health Sciences Review

Czasopismo MEDICAL & HEALTH SCIENCES REWIEV jest recenzowanym czasopismem naukowym, kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych – ProLongaVita. Misją czasopisma jest interdyscyplinarna współpraca oraz wymiana informacji naukowej pomiędzy osobami i Instytucjami działającymi na rzecz zdrowia.

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne oraz poglądowe z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, w tym szeroko rozumianego zdrowia publicznego, rehabilitacji , wysiłku fizycznego, epidemiologii, zdrowia środowiskowego, medycyny społecznej, organizacji i ekonomii ochrony zdrowia, polityki prozdrowotnej.