Zasady etyki

  • Autorzy prac powinni zaznaczyć w piśmie przewodnim do Redakcji, że nadesłana praca nie była nigdzie publikowana, ani nie jest wysłana do innej Redakcji.
  • Autor korespondencyjny musi dołączyć odpowiednią zgodę na przedruk uzyskaną od wydawcy, jeśli w swojej pracy używa rycin, tabel lub innych ilustracji (swoich lub cudzych) gdzieś już wcześniej opublikowanych.
  • Publikowane prace nie mogą ujawniać danych osobowych pacjentów, chyba że wyrazili oni na to pisemną zgodę (wówczas należy dołączyć ją do manuskryptu).
  • Prace dotyczące badań wykonywanych na ludziach muszą być zaakceptowane przez odpowiednią komisję etyczną, co należy zaznaczyć w tekście, w części Materiał i metody.
  • Również publikacje dotyczące badań doświadczalnych na zwierzętach muszą zawierać oświadczenie, że badania były zaakceptowane przez odpowiednią komisję. Fakt akceptacji powinien być zaznaczony w pracy w opisie metodyki badań.
  • Każda osoba, która wniosła znaczny wkład w powstanie artykułu jest współautorem i powinna określić swój wkład.