Źródła finansowania pracy i sprzeczność interesów

  • Autor/autorzy powinni podać źródła wsparcia finansowego – nazwę sponsora lub instytucji i numer grantu – jeśli z takiego korzystali.
  • Autor/autorzy muszą ponadto ujawnić swoje związki ze sponsorem, wymienionym w pracy innym podmiotem (osobą, instytucją, firmą) lub produktem, które mogą wywołać sprzeczność interesów.